Προφίλ


Το Γραφείο Γεωτεχνικών και Υγειονομικών Εφαρμογών είναι μια σύγχρονη επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της ολοκληρωμένης γεωτεχνικής υποστήριξης. Αποτελείται από μια ομάδα καταρτισμένων συνεργατών που καλύπτουν όλους τους τομείς των γεωτεχνικών εφαρμογών (γεωπόνοι, δασολόγοι, πολιτικοί μηχανικοί, περιβαλλοντολόγοι, γεωργοικονομολόγοι). Η διεπιστημονική αυτή ομάδα διαθέτει τη γνώση και την εμπειρία για την ταχεία και ευέλικτη ανταπόκριση στις αυξανόμενες ανάγκες τόσο του επιχειρηματικού κόσμου όσο και στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του αστικού ιστού και του φυσικού περιβάλλοντος. Η έδρα του γραφείου μας βρίσκεται στο Ωραιοκάστρο Θεσσαλονίκης. Η σύσταση και λειτουργία του, πραγματοποιήθηκε με σκοπό να προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε ότι αφορά τις γεωτεχνικές υπηρεσίες, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες επιχειρήσεων, φορέων και ιδιωτών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών.

Επιστημονικοί Υπέυθυνοι
Μήτρα Ελένη
Γεωπόνος MSc
Τσαούσης Ανδρεας
Γεωπόνος Phd
Λέσσης Σπύρος
Δασολόγος Α.Π.Θ.