Υγειονομικές εφαρμογές / Μυοκτονίες / Παράσιτα


Οικιακός ποντικός (Mus Musculus)


Χαρακτηριστικά:
Μήκος: 8-9cm (χωρίς την ουρά)
Διάρκεια ζωής: έως 3 έτη
Πολλαπλασιασμός: 4-6 γενιές / έτος, αριθμός νεογνών / γενιά 4-8
Τρίχωμα: Ανοικτό καφέ προς γκρίζο
Χώροι φωλεασμού: Θερμά και σκοτεινά σημεία
Μέγεθος περιττωμάτων: 3-6mm


Νορβηγικός αρουραίος (Rattus Norvegicus)


Χαρακτηριστικά:
Μήκος: 21-25cm (χωρίς την ουρά)
Διάρκεια ζωής: Έως 6 έτη
Πολλαπλασιασμός: 3-6 γενιές / έτος, αριθμός νεογνών / γενιά 6-10
Τρίχωμα: Σκληρό, καφετί έως μαύρο, σπάνια γκρίζο
Μέγεθος περιττωμάτων: > 20 mm
Χώροι φωλεασμού: χώροι που έχουν σχέση με ανθρώπινη δραστηριότητα (υπόγειοι χώροι οικοδομών, μονάδες επεξεργασίας τροφίμων και ζωοτροφών, λιμάνια, σκουπιδότοποι, δίκτυα υπόνομων, αποθήκες, στάβλοι κ.α.). Κατασκευάζει τις φωλιές του σκάβοντας στο έδαφος σε απόσταση περίπου 20m από την πηγή της τροφής του.

Αρουραίος Στέγης ( Rattus Rattus)


Χαρακτηριστικά:
Μήκος: 15-22.5cm (χωρίς την ουρά)
Διάρκεια ζωής: Έως 6 έτη
Πολλαπλασιασμός: 1-6 γενιές / έτος, αριθμός νεογνών / γενιά 6-10
Μέγεθος περιττωμάτων: 10-15mm
Τρίχωμα: Γκρίζο προς μαύρο, λείο μαλακό
Χώροι φωλεασμού: Σκοτεινά σημεία όπως τρύπες τοίχων, μονωτικά υλικά οροφών, ψευδοροφές κ.α.


ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Τα διάφορα είδη τρωκτικών είναι φορείς και μεταδότες πολλών παθογόνων μικροοργανισμών. Οι ασθένειες που μπορούν να μεταδοθούν στον άνθρωπο είναι πολλές και επικίνδυνες και μεταδίδονται μέσω των ούρων, των κοπράνων καθώς και μέσω των εκτοπαρασίτων των τρωκτικών (τσιμπούρια, ψύλλοι κ.α.). Επίσης η μετάδοσή τους μπορεί να γίνει και μέσω δαγκώματος από τα ίδια τα τρωκτικά. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες από τις προαναφερθέντες μεταδιδόμενες ασθένειες.
  • Πανώλη
  • Βρουκέλλωση (μελιταίος πυρετός)
  • Τυφοειδής Πυρετός (Rickettsia mooseri)
  • Τριχινέλλωση (Trichinella spiralis)
  • Σαλμονέλλωση (Salm. typhimurium)
  • Λεπτοσπείρωση ή νόσος του Weil (L. icterohaemorrahagiae)
  • Rat-bite-fever (Spirillum minus και Streptobacillus moniliformis)