Υγειονομικές εφαρμογές / Μυοκτονίες / Τρόποι εφαρμογής


ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σκοπός των εφαρμογών μυοκτονίας είναι η πλήρης απαλλαγή του χώρου από τα τρωκτικά στους χώρους υψηλής ευαισθησίας όπως σχολεία, κατοικίες, γραφεία, μονάδες αποθήκευσης – μεταποίησης - πώλησης τροφίμων καθώς και ο έλεγχος του πληθυσμού των τρωκτικών στο βαθμό που η παρουσία τους δεν αποτελεί ζημιογόνο παράγοντα σε χώρους όπως μονάδες παραγωγής – αποθήκευσης ζωοτροφών, μονάδες ζωικής παραγωγής, αποθήκες χαρτικών ειδών, αποχευτικό δίκτυο κ.α.


ΠΡΟΛΗΨΗ

Απαραίτητο είναι να γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκείμενου να περιορισθούν οι δυνατότητες εισόδου των τρωκτικών στα κτίρια. Τέτοιες μπορεί να είναι οι παρακάτω:
 • αντικατάσταση σπασμένων τζαμιών
 • Τοποθέτηση ειδικών βουρτσών στα ανοίγματα κάτω από τις πόρτες
 • Τοποθέτηση σχαρών στις ανοιχτές αποχετεύσεις
 • κλείσιμο οπών σε τοίχους και δάπεδα
 • κλάδεμα δέντρων που εφάπτονται σε κτίρια
 • απομάκρυνση περιττών αντικειμένων καθώς αυτά αποτελούν καταφύγιο για τα τρωκτικά
 • τοποθέτηση των απορριμμάτων στους ειδικούς κάδους και όχι έξω από αυτούς
 • καθαρισμός και απομάκρυνση υπολειμμάτων ζωοτροφών από τους χώρους διαβίωσης των οικόσιτων ζώων

ΜΗΧΑΝΙΚH

Είναι η καταπολέμηση τρωκτικών με μηχανικά μέσα όταν δεν είναι δυνατή η χρήση χημικών μεθόδων. Χρησιμοποιούνται μηχανικές παγίδες πολλαπλών συλλήψεων, μηχανικές παγίδες θανάτωσης, παγίδες κόλλας κ.α. Τα παραπάνω μέσα χρησιμοποιούνται σε χώρους υψηλής ευαισθησίας όπως καταστήματα υγειονομικής σημασίας (καταστήματα τροφίμων, κουζίνες εστιατορίων, χώρους παραγωγής τροφίμων κ.α.) Φωτογραφίες από μηχανικές παγίδες και παγίδες με κόλλες.

ΧΗΜΙKH

Είναι η πλέον συνηθισμένη μέθοδος για την καταπολέμηση των τρωκτικών. Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στη χρήση δολωμάτων βασισμένων στις αντιπηκτικές ουσίες και συνδυάζει μεγάλο βαθμό αποτελεσματικότητας και ασφάλειας. Τα δολώματα που χρησιμοποιούνται μπορούν να έχουν διάφορες μορφές (αλεσμένα, σύμπηκτα-pellets, σκληρά- blogs, σε μορφή πάστας- gel). Τα δολώματα τοποθετούνται σε ειδικούς δολωματικούς σταθμούς. Η χρήση ειδικών δολωματικών σταθμών κρίνεται απαραίτητη διότι:
 • Προστατεύεται το δόλωμα από τις καιρικές συνθήκες
 • Παρέχεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας για ανθρώπους (μικρά παιδιά) και ζώα που δεν είναι στόχοι (σκύλοι, πουλιά).
 • Τα τρωκτικά ακολουθούν πάντα τις ίδιες διαδρομές και τρέφονται σε προφυλαγμένα μέρη

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Ο συνδυασμός όλων των προαναφερθέντων μεθόδων μέσων και ενεργειών ονομάζεται ολοκληρωμένη καταπολέμηση. Σε πολλές περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητη η συνδυασμένη χρήση των διάφορων μεθόδων καταπολέμησης των τρωκτικών προκειμένου να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.