Υγειονομικές εφαρμογές / Μυοκτονίες


Η μυοκτονία είναι εργασία που απαιτεί υψηλή σοβαρότητα, μιας και σχετίζεται με τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας αλλά και με την πρόληψη οικονομικών ζημιών. Η είσοδος των τρωκτικών στα κτίρια μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω υπόγειων στοών που σκάβουν στα θεμέλια. Ακόμη μπορεί να εισέλθουν στον χώρο μέσω οπών ή ρωγμών που υπάρχουν σε τοίχους, παράθυρα, πόρτες και μέσω του δικτύου αποχέτευσης.