Υγειονομικές εφαρμογές / Απολυμάνσεις


Ως απολύμανση ορίζεται η καταστροφή ή αδρανοποίηση των παθογόνων μικροοργανισμών. Έχει ως κύριο σκοπό τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης επικίνδυνων μολυσματικών ασθενειών, που το τελευταίο χρονικό διάστημα παρουσιάζουν επικίνδυνη έξαρση σε χώρους με ανθρώπινη δραστηριότητα.

Η απολύμανση πραγματοποιείται, στις περισσότερες των περιπτώσεων, με τη μέθοδο του νεφελοψεκασμού. Χρησιμοποιείται ηλεκτρικός εκνεφωτής ψυχρού fogging που διαχέει με πίεση σε μικρά σταγονίδια το απολυμαντικό σκεύασμα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται πλήρης κάλυψη όλων των επιφανειών και εισχώρηση του απολυμαντικού σκευάσματος ακόμη και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία, με αποτέλεσμα τον έλεγχο του μικροβιακού φορτίου.

Τα απολυμαντικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και είναι αποτελεσματικά σε ευρύ μικροβιακό φάσμα (Κωλοβακτηριοειδή, Σαλμονέλλα, Λιστέρια, Σταφυλόκοκκο, Ψευδομονάδες, Ζύμες, Κλωστρίδια, Legionella, κ.α,). Είναι ατοξικά για τον άνθρωπο, άχρωμα, άγευστα και μη διαβρωτικά.

Εφαρμογές απολύμανσης πραγματοποιούνται σε: ξενοδοχεία, νοσοκομεία, μονάδες catering, εστιατόρια, αποθήκες, σχολεία, γυμναστήρια, σκάφη αναψυχής, κτηνοπτηνοτροφικές μονάδες, μονάδες παραγωγής τροφίμων κ.α.