Υγειονομικές εφαρμογές / Απεντομώσεις / Τρόποι εφαρμογής


ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


1.Εφαρμογή με ετοιμόχρηστο δόλωμα για κατσαρίδες

Με ειδικό πιστόλι τοποθετούνται σταγόνες τροφοελκυστικών εντομοκτόνων δολωμάτων στα σημεία που κυκλοφορούν και πολλαπλασιάζονται οι κατσαρίδες. Το αποτέλεσμα είναι η θανάτωση των ατόμων που έρχονται σ\' επαφή με το gel. Η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής μεγιστοποιείται εξαιτίας του φαινομένου της «διαδοχικής επίδρασης». Η κατσαρίδα που τρέφεται με το ειδικό gel επιστρέφει στη φωλιά της, αφοδεύει και πεθαίνει. Στη συνέχεια τα υπόλοιπα άτομα του πληθυσμού τρώνε τα περιττώματα και τα μαλακά μέρη από τα μολυσμένα πτώματα (στις κατσαρίδες παρατηρείται το φαινόμενο του κανιβαλισμού). Έτσι πετυχαίνουμε έναν ουσιαστικό και πλήρη έλεγχο αφού ο κανιβαλισμός γίνεται κύρια στη φωλιά τους. Με την εφαρμογή αυτή εξουδετερώνονται τα υπάρχοντα έντομα καθώς και οι επερχόμενες γενεές τους.

2.Εφαρμογή υπολειμματικού ψεκασμού με χρήση ψεκαστήρων προπιέσεως

Με ψεκαστήρες χαμηλής πιέσεως πραγματοποιούνται εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων υπολειμματικοί ψεκασμοί δημιουργώντας μια ζώνη ασφαλείας. Η εφαρμογή λαμβάνει χώρα σε όλα εκείνα τα σημεία που τα έντομα επικάθονται, περπατούν, φωλιάζουν. Κατά περίπτωση εφαρμόζεται ψεκασμός είτε καθολικός (τοίχοι-δάπεδο) είτε επιλεκτικός ( κατά μήκος των τοίχων εξωτερικά και εσωτερικά στη γραμμή ένωσης τους με το δάπεδο και το έδαφος, κρυφά σημεία, ρωγμές, εσωτερικές απολήξεις των σωληνώσεων αποχέτευσης, τα φρεάτια αποχετεύσεων και περισυλλογής όμβριων κ.α.) ανάλογα με τη φύση και την έκταση του προβλήματος.


3.Εφαρμογή με χρήση θερμού ή ψυχρού εκνεφωτή.

Η εφαρμογή πραγματοποιείται κατά περίπτωση με εκνεφωτήρες ψυχρού ή θερμού fogging. Με τη χρήση εκνεφωτήρων γίνεται διάχυση του χρησιμοποιούμενου σκευάσματος είτε σε μικροσταγονίδια (ψυχρό fogging )είτε σε μορφή καπνού (θερμό fogging) και έτσι επιτυγχάνουμε 100% κάλυψη όλων των επιφανειών και εισχώρηση του σκευάσματος σε γωνίες και δυσπρόσιτα μέρη. Η επαναχρησιμοποίηση του χώρου είναι άμεση και δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος για τον άνθρωπο. Η μέθοδος αυτή είναι η πλέον ενδεδειγμένη για την καταπολέμηση όλων των εντόμων υγειονομικής σημασίας.


4.Χρήση ηλεκτρικών συσκευών παγίδευσης ιπτάμενων εντόμων και φερεμονικών παγίδων.

Η παρουσία ιπτάμενων εντόμων σε χώρους εστίασης καθώς και σε οποιοδήποτε χώρο παρασκευής τροφίμων εγκυμονεί κινδύνους. Η χρήση των ηλεκτρικών συσκευών παγίδευσης ιπτάμενων εντόμων διασφαλίζει σε ένα μεγάλο βαθμό την απουσία τους. Η λειτουργία τους βασίζεται στη UV ακτινοβολία μέσω της οποίας προσελκύονται τα έντομα και στη συνέχεια επιτυγχάνεται η παγίδευση αυτών σε εσωτερική κολλητική επιφάνεια η οποία και αντικαθίσταται περιοδικά. Διατίθεται μεγάλη ποικιλία τέτοιων συσκευών κατάλληλων για όλους τους βιομηχανικούς χώρους, εστιατόρια, catering, super market, γραφεία, ξενοδοχεία, οικίες κ.α. Επίσης τα έντομα αποθηκών αποτελούν ένα ακόμη πρόβλημα που συχνά παρουσιάζεται σε διάφορους χώρους(καταστήματα τροφίμων, αποθήκες τροφίμων κ.τ.λ.). Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται φερομονικές παγίδες προκειμένου είτε να εντοπίσουμε είτε να ελέγξουμε τον πληθυσμό των εντόνων αυτών χωρίς χρήση φαρμάκων.


5.Υποκαπνισμός

Είναι μία μέθοδος απεντόμωσης που εφαρμόζεται σε ειδικές περιπτώσεις με τη χρήση υποκαπνιστικών σκευασμάτων. Τα υποκαπνιστικά σκευάσματα (Fumigants) είναι χημικές ουσίες που δρουν σε μορφή αερίου και σε ορισμένες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και πίεσης είναι θανατηφόρες για τα έντομα ή και για μύκητες και βακτήρια.
Η μέθοδος διασφαλίζει τον πλήρη έλεγχο του πληθυσμού σε όποιο στάδιο και αν βρίσκονται(αυγά, προνύμφες, νύμφες, τέλεια έντομα). Εφαρμόζεται σε κενούς χώρους αποθήκευσης τροφίμων, σε προϊόντα (δημητριακά, άλευρα κ.α.), σε έπιπλα ή και ξύλινα σκεύη που έχουν παρουσιάσει προσβολή από ξυλοφάγα έντομα.