Υγειονομικές εφαρμογές / Απεντομώσεις


Για κάθε εφαρμογή απεντόμωσης αρχικά γίνεται ταυτοποίηση του παρασίτου, καθώς και μελέτη του βιολογικού κύκλου του. Στη συνέχεια γίνεται η εκτίμηση του πληθυσμού του παρασίτου και αναφέρονται οι προληπτικές πρακτικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν και καθορίζονται οι μέθοδοι καταπολέμησης. Ακολουθεί η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.