Υγειονομικές εφαρμογές / Γενικά


Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την εκτέλεση υγειονομικών εφαρμογών βασισμένων στις απαιτήσεις των προτύπων HACCP και ISO 22000.

Για το πρόγραμμα καταπολέμησης εντόμων υγειονομικής σημασίας και τρωκτικών εφαρμόζονται τα παρακάτω:
 • Επίσκεψη στο χώρο και σχολαστική έρευνα
 • Ταυτοποίηση των ειδών και υπολογισμός της έκτασης της προσβολής
 • Καθορισμός προληπτικών πρακτικών
 • Λήψη ειδικών μέτρων
 • Σχεδιασμός τοπογραφικού διαγράμματος και αποτύπωση των «κρίσιμων σημείων»
 • Επιλογή σκευασμάτων και μεθόδων καταπολέμησης
 • Τήρηση αρχείου Εφαρμογών Απεντόμωσης-Μυοκτονιών που περιλαμβάνει τα εξής (σύμφωνα με τα οριζόμενα από το HACCP πρότυπα):
  • Άδεια του Επιστημονικού Υπεύθυνου
  • Σύμβαση Εργασίας
  • Δελτία Ασφάλειας Δεδομένων των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων
  • Άδειες Κυκλοφορίας των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων
  • Χαρτογράφηση του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου όπου καταγράφονται οι θέσεις των δολωματικών σταθμών και των παγίδων σύλληψης των τρωκτικών καθώς και των θέσεων των ηλεκτρικών εντομοπαγίδων.
  • Δελτίο Παρακολούθησης Δολωματικών Σταθμών 
  • Πιστοποιητικά εφαρμογών όπου θα καταγράφονται, οι ημερομηνίες εφαρμογής, τα σκευάσματα που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τυχόν παρατηρήσεις

Οι εφαρμογές πραγματοποιούνται με σκευάσματα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ασφαλή για την δημόσια υγεία, φιλικά προς το περιβάλλον που δεν λεκιάζουν και δεν επηρεάζουν τις επιφάνειες πάνω στις οποίες εφαρμόζονται.