Έργα Πρασίνου / Κατασκευές - Τεχνικά έργα


Οι διάφορες κατασκευές και σταθερές επιφάνειες ενός χώρου πρασίνου, αποτελούν το συμπαγή σκελετό, που μαζί με τα φυτά αποτελούν τα βασικά στοιχεία σύνθεσής του.

Αναλαμβάνουμε την εκτέλεση πλήθους τεχνικών έργων και κατασκευών, είτε πρόκειται για έναν ιδιωτικό χώρο πρασίνου, είτε πρόκειται για έναν δημόσιο φυσικό χώρο.

Διαθέτουμε τεχνογνωσία επί των διαφόρων δομικών υλικών (κονιάματα, φυσικά πετρώματα, τεχνητοί λίθοι, μέταλλο, ξύλο, κ.α.), της ορθολογικής χρησιμοποίησης τους, καθώς και του τρόπου σύνθεσής τους σε ενιαίο σύνολο, ώστε να επιτυγχάνουμε την άριστη από όλες τις απόψεις κατασκευή του τεχνικού έργου.

Όλες οι κατασκευαστικές εργασίες και τα τεχνικά έργα υλοποιούνται από αντίστοιχα εξειδικευμένα συνεργεία και υπό την συνεχή επίβλεψη του υπεύθυνου Δασολόγου με εμπειρία επί των δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.Διάφορες ξύλινες κατασκευές σε χώρους αναψυχής και μονοπάτια
Κατασκευή ξύλινου οικίσκου