Έργα Πρασίνου / Φυτοπροστασία


Η φυσιολογική κατάσταση των φυτών μπορεί να διαταραχθεί από προσβολές φυσικών εχθρών (έντομα, σκώληκες, ακάρεα, κ.λ.π.), από προσβολές παθογόνων μικροοργανισμών (μύκητες, βακτήρια, ιοί) καθώς και από δυσμενείς συνθήκες περιβάλλοντος. Η επιτυχής αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων απαιτεί από τον συντηρητή ενός χώρου πρασίνου να κατέχει μεγάλο εύρος γνώσεων που αφορούν στον εντοπισμό των συμπτωμάτων, στην αναγνώριση του αιτίου που τα προκαλεί και στη μέθοδο καταπολέμησής του. Η αντιμετώπιση των παθολογικών καταστάσεων των φυτών γίνεται με την καθοδήγηση του υπεύθυνου Γεωπόνου ή Δασολόγου.

Καθαρισμός του εντόμου Marcallina Hellenica (βαμβακάδα) με νερό υπό πίεση και σύλληψή του εντόμου σε κολλητική μαστίχη