Έργα Πρασίνου / Εγκατάσταση - Συντήρηση Χλοοτάπητα


Βασικό στοιχείο των περισσότερων χώρων πρασίνου είναι ο χλοοτάπητας. Στις κηποτεχνικές εφαρμογές η εγκατάσταση του χλοοτάπητα αποτελεί την τελική φάση. Η εγκατάσταση του χλοοτάπητα μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με σπορά είτε με έτοιμο χλοοτάπητα. Σύμφωνα με τους κανόνες κηποτεχνικής επιστήμης οι απαραίτητες προϋποθέσεις για έναν επιτυχημένο χλοοτάπητα είναι:
  • Καλή προετοιμασία εδάφους
  • Υπεύθυνη επιλογή του είδους χλοοτάπητα
  • Ομοιόμορφη κατανομή του σπόρου
  • Σωστή κάλυψη
  • Σωστό κυλίνδρισμα

Οι καλλιεργητικές φροντίδες συντήρησης αρχίζουν αμέσως με την εγκατάσταση του χλοοτάπητα. Οι παράγοντες για την σωστή συντήρηση του χλοοτάπητα είναι το πότισμα, το κούρεμα, η λίπανση, ο αερισμός του χλοοτάπητα και η απομάκρυνση των ζιζανίων.


Προετοιμασία εδάφους για την εγκατάσταση χλοοτάπητα

Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά