Έργα Πρασίνου / Εγκατάσταση - Συντήρηση Αρδευτικού


Με την άρδευσης δεν κατανέμουμε απλά νερό στην επιφάνεια του εδάφους, αλλά αποβλέποντας στην ευζωία των φυτικών οργανισμών που έχουμε να διαχειριστούμε , εφαρμόζουμε την απαραίτητη ποσότητα νερού στον κατάλληλο χρόνο. Για να κατασκευαστεί ένα σωστό δίκτυο άρδευσης, είναι αναγκαίες κάποιες βασικές γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με την φύση των εδαφών και τη σχέση που έχει ο παράγοντας έδαφος με το ριζικό σύστημα των φυτών. Η άρδευση στα έργα πρασίνου γίνεται ανάλογα με το είδος των φυτών που θέλουμε να αρδεύσουμε. Έτσι η μελέτη του αρδευτικού συστήματος, γίνεται σύμφωνα με τις εδαφοκλιματικές συνθήκες της κάθε περιοχής, το είδος των φυτών και τις ανάγκες του χώρου. Η σωστή άρδευση των φυτών και του χλοοτάπητα προσφέρει μείωση της απαιτούμενης ποσότητας νερού άρδευσης και κατ’ επέκταση μείωση του κόστους κατανάλωσης του νερού, αλλά και την ομοιόμορφη κάλυψη των αναγκών που έχουν τα φυτά, σε νερό. Για την εγκατάσταση του αρδευτικού, χρησιμοποιούνται υλικά υψηλής ποιότητας. Ο σωστός σχεδιασμός και η ποιότητα των υλικών, εγγυώνται την άριστη λειτουργία και την ομοιομορφία στην άρδευση.

Η μακροζωία και η αποτελεσματική λειτουργία ενός αρδευτικού δικτύου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την καλή συντήρησή του.