Έργα Πρασίνου / Γενικά


Το γραφείο μας δραστηριοποιείται πανελλαδικά στο χώρο των δημόσιων και ιδιωτικών έργων πρασίνου. Παρέχουμε πολύπλευρη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία για την ανάλυση, τη σχεδίαση, τη διαχείριση, την προστασία και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, ακολουθώντας τις βασικές αρχές της Αρχιτεκτονικής Τοπίου.

Τα έργα πρασίνου σε σύγκριση με τα άλλα τεχνικά έργα, παρουσιάζουν πολλές ιδιαιτερότητες, γιατί τα βασικά τους στοιχεία δεν είναι άψυχα αντικείμενα αλλά ζωντανοί οργανισμοί που έχουν καθημερινές ζωτικές ανάγκες. Σε κάθε έργο πρασίνου, μελετώνται οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, ο προσανατολισμός του χώρου, το ανάγλυφο, η σύσταση και η δομή του εδάφους, η ποιότητα του νερού, οι προοριζόμενες χρήσεις, οι απαιτήσεις συντήρησης, καθώς και το διαθέσιμο χρηματικό κεφάλαιο.

 Σκοπός του γραφείου μας είναι να δημιουργεί και να διατηρεί την αισθητική στον άμεσο περιβάλλοντα ανοικτό χώρο της ανθρώπινης κατοικίας, της γειτονιάς, της πόλης, αλλά και στον ευρύτερο φυσικό χώρο μιας γεωγραφικής περιοχής, αναλαμβάνοντας ένα εύρος εργασιών συνθέτοντας μια αρμονική εικόνα από φυτά, δομικά υλικά και λειτουργίες στον περιβάλλοντα χώρο.


Όλες οι εργασίες κατασκευής πραγματοποιούνται από αντίστοιχα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία και υπό τη συνεχή επίβλεψη του υπεύθυνου Δασολόγου ή Γεωπόνου με σκοπό τη άριστη ποιότητα κατασκευής στον προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης.