Υγειονομικές εφαρμογές / Απεντομώσεις / Παράσιτα


ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ ΨΥΛΛΟΙ
ΚΟΡΙΟΣ ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΔΑΡΟΥΣΑ
ΣΦΗΚΕΣ ΣΚΟΡΟΣ ΤΩΝ ΡΟΥΧΩΝ
ΜΥΓΕΣ ΔΡΟΣΟΦΙΛΑ Ή ΜΥΓΑΚΙ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ
ΜΥΓΑΚΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΨΑΡΑΚΙ Ή SILVER FISH
ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ ΞΥΛΟΦΑΓΑ
ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ


ΜΥΓΕΣ

Ανήκουν στην τάξη των δίπτερων και αποτελεί για τον άνθρωπο το πλέον αναγνωρίσιμο είδος εντόμου. Το θερμό κλίμα και οι ελλείπεις συνθήκες υγιεινής είναι παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη μεγάλων πληθυσμών του είδους. Τους θερμούς μήνες παρατηρείται η μεγαλύτερη πληθυσμιακή πυκνότητα. Συνιστάται ολοκληρωμένη αντιμετώπιση η οποία περιλαμβάνει το συνδυασμό πολλών και διαφορετικών μεθόδων καταπολέμησης όπως ο μηχανικός αποκλεισμός της εισόδου των εντόμων, σωστή και έγκαιρη διαχείριση των απορριμμάτων, σωστή και έγκαιρη διαχείριση κοπράνων των ζώων ( για τις κτηνοτροφικές μονάδες).

ΕΙΔΗ
Οικιακή μύγα (Musca domestica)
Το ενήλικο έχει μήκος 6-9 mm και χρώμα γριζωπό. Αποθέτει τα αυγά της σε κάθε είδους οργανική ουσία σε αποσύνθεση. Τα αυγά της αποτίθενται σε ομάδες των 100-150 και μία μόνο μύγα, στους 2,5 μήνες ζωής της μπορεί να αποθέσει 600-1000 αυγά. Σε θερμοκρασία 25-35 oC τα αυγά εκκολάπτονται σε 8-12 ώρες και τα περισσότερα θανατώνονται αν εκτεθούν σε θερμοκρασίες κάτω των 15 oC και άνω των 40 oC
Η διάρκεια του βιολογικού κύκλου επηρεάζεται από τη θερμοκρασία και ποικίλει από 44 μέρες στους 16 oC έως 10 μέρες στους 30 oC


ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Η οικιακή μύγα είναι μηχανικός φορέας πολλών παθογόνων μικροοργανισμών. Μπορεί να προκαλέσει λοιμώξεις όπως σαλμονελλώσεις και τυφοειδή πυρετό κ.α.


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οποιοδήποτε μέτρα για την αντιμετώπιση των μυγών και να λάβουμε το πρόβλημα με τις μύγες θα παραμένει αν δεν λαμβάνονται μέτρα σχολαστικής καθαριότητας. ¨Έτσι θα πρέπει να απομακρύνονται πάσης φύσεως απορρίμματα. Για όσο χρόνο παραμένουν μέσα ή κοντά σε κατοικίες , τα απορρίμματα πρέπει να βρίσκονται σε κάδους που κλείνουν καλά.