ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΚΛΑΔΕΥΣΕΙΣ

«Καθαρισμός και περιποίηση της βλάστησης κατά μήκος των δρόμων,σε βάθος 50μ., στις αναδασώσεις Δωματίων - Μουσθένης - Μεσορόπης»
(Δασαρχείο Καβάλας, 2014 - 2015)
Καθαρισμοί - κλαδεύσεις, ασθενείς αραιώσεις και περιποίηση της βλάστησης, με παράλληλη συγκέντρωση και θρυμματισμό των φυτικών υπολειμμάτων (κλαδιά, κορμοί κλπ).


«Δασοκομικοί χειρισμοί αντιπυρικής προστασίας στις θέσεις Πολύζοβα και Μητρούση του περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης»
(Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, 2011)
Κλαδεύσεις κλαδιών δένδρων πεύκης μέχρι 3m ύψος, υλοτομία ξηρών και κατακείμενων δένδρων, καθαρισμός αραίωση και απομάκρυνση των καχεκτικών ατόμων. Απομάκρυνση των υπολειμμάτων κλάδευσης και θρυμματισμός τους με μηχάνημα θρυμματισμού.Επιστροφή