ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ

«Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης (αδιαμόρφωτοι χώροι - πρανές Πλαστήρα)»
(Δήμος Καλαμαριάς 2011 - 2012)
Εργασίες καθαρισμού της αυτοφυούς βλάστησης στα πρανή της οδού Πλαστήρα και σε αδιαμόρφωτους χώρους πρασίνου σε όλη την περιφέρεια του Δήμου Καλαμαριάς.
 
«Συντήρηση - καθαρισμός των χώρων πρασίνου της σχολής του Ο.Α.Ε.Δ. Ωραιοκάστρου»
(Ο.Α.Ε.Δ. Ωραιοκάστρου 2010)
Κοπή αυτοφυούς βλάστησης και καθαρισμός των χώρων πρασίνου στη σχολή του Ο.Α.Ε.Δ. Ωραιοκάστρου.Επιστροφή