ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ

«Συντήρηση των πάρκων και νησίδων που βρίσκονται εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Καλαμαριάς»
(Δήμος Καλαμαριάς, 2013-2014) 
Εργασίες κουρέματος, ανανέωσης - διαμόρφωσης κόμης θάμων και έλεγχος του υπόγειου συστήματος της αυτόματης άρδευσης σε πάρκα και νησίδες του Δήμου Καλαμαριάς.

«Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Θεσσαλονίκης»  

(Δήμος Θεσσαλονίκης, 2011-2012) 
Εργασίες συντήρησης σε πάρκα του Γ΄ Διαμέρισμος Θεσσαλονίκης (Άνω Πόλη), στα πλαίσια της ετήσιας συντήρησης των πάρκων του Δήμου Θεσσαλονίκης.Επιστροφή