ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Στα πλαίσια του έργου: «Συντήρηση πάρκων και χώρων πρασίνου & κλάδευση και φύτευση δένδρων στα δημοτικά πεζοδρόμια»
(Δήμος Θεσσαλονίκης, 2016)
Εργασίες ψεκασμού με χρήση βιολογικών σκευασμάτων, αντιμετώπισης της εντομολογικής προσβολής σε καραγάτσια (φτελιές), σε δημοτικές δενδροστοιχίες.

Επιστροφή