ΔΑΣΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ

«Οργάνωση για δασική αναψυχή - ανάδειξη - προστασία και διαχείριση φαραγγιού Μύλων Δήμου Ρεθύμνης»
(Δήμος Ρεθύμνης, 2014 - 2015)
Δημιουργία έργων υποδομής (ξύλινες κατασκευές, πλακοστρώσεις, κ.α.) που αποσκοπεί στην κατάλληλη οργάνωση του χώρου για την ανάδειξη ορισμένων δραστηριοτήτων αναψυχής.

Επιστροφή