ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

«Τεχνική Διευθέτηση Ρεμάτων "Λαγγάδα" και "Κρανούλα" Δημοτικού Διαμερίσματος Βραγκιανών Δήμου Αχελώου Περιφέρειας Δασαρχείου Μουζακίου»
(Δασαρχείο Μουζακίου 2007)
Κατασκευή φραγμάτων σε κοίτη ρέματος στα Βραγκιανά ΚαρδίτσαςΕπιστροφή