ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

«Βελτίωση και ανάδειξη μονοπατιών Β-Δ Πηλίου, Ν-Α Μαυροβουνίου»
(Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας 2007-2008)
Καθαρισμοί μονοπατιών Β-Δ Πηλίου και αποκατάσταση παλαιών καλντεριμιών. Χάρτες και σήμανση μονοπατιών.Επιστροφή