ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ

«Επιστέγαση δυτικού ορειβατικού καταφυγίου»
(Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας 2008)
Καθαίρεση επικεράμωσης, τεγίδωση στέγης με πριστή ξυλεία και επιστέγαση με μεταλλικά κεραμίδια τύπου επαλλήλων στρώσεων, στο δυτικό ορειβατικό καταφύγιο του Πηλίου.


Επιστροφή