ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΥΚΟΚΑΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΥΚΟΥ

«Εργασίες για την φυτοπροστασία δένδρων»
(Δήμος Κοζάνης, 2016)
 Καταπολέμηση του εντόμου Thaumetopoea pityocampa (πευκοκάμπια) με χρήση εξειδικευμένου βιολογικού εντομοκτόνου, σε δένδρα πεύκης που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Κοζάνης ή μεμονωμένα (πάρκα, παιδικές χαρές, σχολεία, κ.α.) 

«Υλωρική προστασία του αισθητικού δάσους «Πευκιάς», Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης» 

(Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, 2011 - 2016) 
  • Επίγειος ψεκασμός του αισθητικού δάσους «Πευκιάς», Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης, με χρήση πιεστικών μηχανημάτων και εξειδικευμένου βιολογικού εντομοκτόνου, για την καταπολέμηση του εντόμου Thaumetopoea pityocampa (πευκοκάμπια) .
  •  Καθαρισμός και απομάκρυνση του εντόμου Marcallina Hellenica (βαμβακάδα) από τον κορμό και τα κλαδιά πεύκων με νερό υπό πίεση. Επάλειψη των κορμών με κολλητική μαστίχη και σύλληψη του εντόμου Marcallina Hellenica.

Επιστροφή