Μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή, συντήρηση χώρων πρασίνου, καθώς και πλήθος κατασκευών και τεχνικών έργων, συνθέτοντας μια αρμονική εικόνα από φυτά, δομικά υλικά και λειτουργίες στον περιβάλλοντα χώρο.
Σχεδιασμός και εκτέλεση υγειονομικών εφαρμογών (δημόσιοι χώροι, επαγγελματικοί χώροι, κατοικίες, αποθήκες κ.α.). Χρησιμοποιούμε τα πλέον κατάλληλα σκευάσματα ευρείας δράσεως, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ακίνδυνα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας (ISO 22000, ISO 9001 κ.α.). Μελέτες για την υποστήριξη αγροτικών εκμεταλλεύσεων (σχέδια βελτίωσης, αναπτυξιακός νόμος, βιολογική γεωργία κ.α.). Έρευνα - ανάλυση αγοράς για την ανάπτυξη και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.